Cicle Inicial

2n A i 2n B

Saturday 24 January 2015 at 5:48 pm.

Objectius

  • Conèixer els components d’un ordinador i els seus perifèrics i adquirir la terminologia adequada en anglès.
  • Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb les TIC.
  • Usar els manuals bilingües per resoldre problemes de programari i maquinari.
  • Iniciar/Tancar l’ordinador.
  • Adquirir les nocions bàsiques sobre el funcionament d’un ordinador: usar el ratolí per assenyalar i fer clic, usar el teclat, etc.
  • Iniciar-se en la utilització del programari (editors de dibuix i Word): obrir i tancar una aplicació, crear un nou document, desar i recuperar un document amb l’ajut del professor/a, fer captures de text i gràfics amb les opcions Copia i Enganxa, realitzar dibuixos utilitzant un programari de dibuix senzill i crear frases amb el processador de text Word.
  • Accedir a pàgines web usant un navegador d’Internet amb l’ajut del professor/a i cercar informació en diferents àmbits aplicant-ho a situacions de la vida real usant diferents cercadors.
  • Aprendre a treballar en equip en entorns de treball col•laboratiu.
  • Usar l’ordinador de forma segura i responsable.
  • Assolir autonomia davant de problemes tècnics quotidians.