Cicle Mitjà

3r A, 3r B, 4t A i 4t B

Saturday 24 January 2015 at 5:48 pm.

Objectius

  • Adquirir les nocions bàsiques sobre el funcionament d’un ordinador i dels seus perifèrics.
  • Obrir i tancar una aplicació, crear un nou document i desar i recuperar un document, sense ajut del professor/a.
  • Personalitzar aspectes del sistema (configuració pantalla, estalvi, etc.).
  • Identificar les diferències entre l’ús del disc dur i de disquets.
  • Aprofundir en la utilització del programari (editors de dibuix i Word): confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix, realitzar treballs amb el processador de text Word, fer captures de text i gràfics amb les opcions Copia i Enganxa i iniciar-se en la utilització de l’editor de diapositives PowerPoint.
  • Accedir a pàgines web i cercar informació en diferents àmbits usant un navegador sense l’ajut del professor/a i utilitzar-ne diferents cercadors.
  • Assolir autonomia davant de problemes tècnics quotidians.
  • Usar l’ordinador de forma segura i responsable.
  • Aprendre a treballar en equip en entorns de treball col•laboratiu.