Cicle Superior

5è A, 5è B, 6è A i 6è B

Saturday 24 January 2015 at 6:19 pm.

Objectius

 • Obrir i tancar una aplicació, i crear un nou document, desar i recuperar un document usant menús i controls avançats.
 • Identificar les diferències entre l’ús del disc dur i de disquets.
 • Dominar la utilització del programari (editors de dibuix, Word, PowerPoint i Excel).
 • Accedir a pàgines web usant diferents navegadors.
 • Cercar informació en diferents àmbits i aplicar les cerques a situacions de la vida real.
 • Usar cercadors específics.
 • Confeccionar una imatge utilitzant un programari específic: Paint Shop Pro.
 • Fer captures de text i gràfics amb les opcions Copia i Enganxa amb el programa PowerPoint.
 • Aprendre a baixar fitxers.
 • Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits.
 • Usar altres perifèrics quan escaigui.
 • Aprendre a treballar en equip en entorns de treball col·laboratiu.
 • Adquirir el domini de l’ús i la funció dels components de l’ordinador.
 • Utilitzar les TIC per buscar informació a partir d’una àmplia diversitat de fonts i presentar els resultats en diferents formats.
 • Saber la utilitat del "Nom d’usuari" i de la "Contrassenya" en una xarxa local.
 • Assolir autonomia davant de problemes tècnics quotidians.
 • Usar l’ordinador de forma segura i responsable.